XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie 2015 - webcast

XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie 2015 - webcast

V říjnu proběhl Světový týden idiopatické plicní fibrózy, nemoci, která je často diagnostikována až v pokročilém stádiu a jejíž projevy jsou lehce zaměnitelné s jinými plicními nemocemi. Mezi akcemi, jež měly zvýšit povědomí o nemoci a jejích příznacích u laické i odborné veřejnosti, proběhlo také v rámci XXIV. Moravskoslezských dnů pneumologie satelitní sympózium, věnované této nemoci. Poslechněte si přednášky, tak jak zazněly v Ostravě 9. října. 

XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie 2015

Idiopatická plicní fibróza známá a neznámá

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF a TN

Diagnostika IPF

MUDr. Eva Kočová

Radiologická klinika FN Hradec Králové

Související články

Smrtelná nemoc ničí plíce – těžko se diagnostikuje

Praha, 24. září 2015 – Lapání po dechu, boj o kyslík, pocit topení se ve vodě – toto zažívají pacienti s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) – nemocí, která nezná slitování a zabíjí do tří let. Svou nemilosrdností se vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění. Na nemoc upozorňují lékaři a pacientská organizace v rámci Světového týdne IPF.

Světový týden idiopatické plicní fibrózy

V rámci světového Týdne idiopatické plicní fibrózy od 5. do 10. října 2015, ke kterému se letos poprvé připojila i Česká republika, proběhla řada akcí, jejíchž cílem bylo zvýšit povědomí lékařů i laické veřejnosti o příznacích idiopatické plicní fibrózy, tak aby tato nemoc byla včas odhalena a léčena.  

V diagnostice idiopatické plicní fibrózy (IPF) hrají lékaři prvního kontaktu zcela zásadní roli, IPF je potenciálně léčitelná nemoc, ale bez kauzální antifibrotické léčby končí nevyhnutelně smrtí. Protože schopnost rozeznat IPF včas a poslat pacienta do center IPP k přešetření a ke zvážení kauzální léčby určuje další osud pacienta, zazněly informace o idiopatické plicní fibróze na XII. kongresu praktických lékařů a sester dne 17. září 2015 v Praze.