Z Brna do Chicaga

Před pár týdny jsme Vám přinesli přednášky z největší tuzemské akce - Brněnských onkologických dnů a už je tu nějvětší světová onkologická akce - sjezd ASCO.

Přinášíme Vám přehled informací, které Americká onkologická společnost poskytuje v průběhu konání sjezdu a tak i lékaři, kteří se na ASCO nedostali, mohou sledovat nejnovější výsledky klinických výzkumů.

Abstrakta z ASCO 2014 jsou již zpřístupněna!

Další zajímavé odkazy:

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.