Zahájení Brněnských onkologických dnů 2011

Na úvod třídenního marotonu přednášek přivítali účastníky zástupci pořadatelů.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., Masarykův onkologický ústav Brno

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás za organizační výbor rovněž přivítal. Máme hezké polokulaté výročí, třicáté páté Brněnské onkologické dny a dvacátou pátou Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky - takže takové malé kulaté výročí. Za organizační výbor mohu říct to, že jsme se pokusili Vám vyrobit v tento předvelikonoční čas poněkud zajímavý a zajímavější program, než tomu bylo v jiných letech. I když ten program byl vždycky zajímavý a Brněnské onkologické dny se nesporně staly pilířem, co se týká české onkologie. To jim jistě právem patří. Z programu, který už určitě znáte, snad jenom bych chtěl poukázat na to, že děkuji, že se nám podařilo pozvat dva velmi zajímavé a významné pracovníky v onkologii na vyzvané přednášky, které budou následovat hned po tomto uvítání. Jsou to profesor Jurga z Trnavy a profesor Ryška z Hradce. Ti se ujmou takových těch prominentních přednášek na začátku. Dále bych chtěl upozornit na to, že máme i několik zahraničních hostů, kteří jsou většinou v rámci satelitu a sympózií. Máme satelity pochopitelně firemní, ale také odborné satelity onkologů - jako je sympozium Moravské onkologické iniciativy. Dnes jako poslední program od pěti hodin. Dále bych chtěl upozornit na to, že poprvé se nám podařilo poněkud rozvinout sekci práva. Myslím si, že ve spojení s onkologií je to velmi důležitý aspekt, který je potřeba, abychom si to v současné době a nejenom v současné době (i když na to už několik let upozorňujeme) uvědomovali. Je to velmi důležitá záležitost, kterou bychom neměli podceňovat a určitě nepodceňujme. Bohužel někdy se stává, že si člověk může říkat mám na tyto problémy čas, protože žádné stížnosti nejsou a nic se neřeší, ale až už se to stane, až už že se tedy problémy řeší, tak to bývá poněkud nepříjemné. Vím to z toho, kdy zasedám na nějakých poradních sborech, které se týkají nějakých problémů. Takže právo a onkologie, které bude dnes odpoledne, je velmi zajímavou oblastí, která proběhne v sále C, ale nicméně po celou dobu této konference bude taková právní poradna, která je v areálu tady Voroněže jedna. Tam budou dva zkušení právníci z oblasti zdravotnictví a budou moci odpovídat na Vaše dotazy. Já si myslím, že ten program je nabitý, přišlo nám o něco více požadavků na přednášky a postery, než v loňském roce a jsou velmi kvalitní, podle toho, co jsem mohl a měl čas zpracovat. A sami to vidíte v edukačním sborníku. Takže Vás zde všechny vítám a věřím, že jednak po stránce odborné si užijeme, a po stránce společenské - dnes večer ve dvacet třicet začíná společenský uvítací večer, na který jste pochopitelně všichni srdečně zváni. Takže i po té stránce společenské si také užijeme. Takže hezké tři dny Vám přeji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost ČLS JEP

Video

Kapitoly

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Video

Kapitoly

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2011 - webcast.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.