10. sympozium o idiopatických střevních zánětech

, IV. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Pozvání na událost

Poznamenejte si datum.

Kontakt:

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
klukas@vfn.cz

  • Přidat do kalendáře: 2016-05-18 00:00:00 2016-05-18 23:59:59 Europe/Prague 10. sympozium o idiopatických střevních zánětech Poznamenejte si datum. IV. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha