16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

- , Brno

Pozvání na událost

16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře  a  6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku se v roce 2011 uskuteční v Brně. Hlavními tématy jsou Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit.

Témata pro lékaře:

Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit

 • Screening karcinomu prsu a hrdla děložního
 • Diagnostika a léčba žen s hereditárními karcinomy
 • Nové přístupy v operační léčbě, nové technologie pro navigaci sentinelových uzlin
 • Optimalizace ozařovacích technik
 • BRT a její postavení v léčbě
 • Ozáření a rekonstrukční výkony
 • Nové léky, nové přístupy, biologická terapie
 • Co nového u HER 2 pozitivních nádorů, u hormonálně dependentních, u triple negativních
 • Neoadjuvantní chemoterapie (prediktory odpovědi, její současné postavení)
 • Role bisfosfonátů v adjuvantní léčbě

Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese):

 • Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál na onkologických pracovištích
 • Kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii
 • Moderní přístrojové vybavení, nové možnosti v diagnostice a radioterapii

Oznámení

Pořadatelé

Akce je pořádána pod odbornou záštitou

 • Onkologické kliniky FN Olomouc
 • OSL ČLK Brno-město

ve spolupráci s

 • Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno Bohunice
 • Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) SOS SLS
 • Občanským sdružením SOVA (Sdružení občanů podporujících vzdělávací aktivity)

Aktivní účast

 • Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2010
 • Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosím zašlete do 31.11.2010
 • Další pokyny pro aktivní účast v 1.oznámení

Registrace

Program

Více na: http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1483

 • Přidat do kalendáře: 2011-01-07 00:00:00 2011-01-08 23:59:59 Europe/Prague 16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku 16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře  a  6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku se v roce 2011 uskuteční v Brně. Hlavními tématy jsou Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit. Brno