18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium

- , Policejní akademie, Praha 4, Česká Republika

Pozvání na událost

18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium se v roce 2010 uskuteční v Praze.

Pořadající organizace

 • Česká společnost komplexní onkologické péče,
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP,
 • Fakultní Thomayerova nemocnice – onkologické oddělení,
 • KOC, FN Bulovka, FTN a VFN
 • Nadační fond onkologie pro 21. století

Oznámení

Registrace

 • Přihlášky k účasti a ubytování online na www.onkologie21.cz
 • nebo na Linkos ke stažení
 • poštou Nadačnímu fondu onkologie pro 21.století, Onkol.odd.FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
 • termín pro registraci do 30. září 2010
 • V případě zájmu o ubytování volejte, prosím, nejpozději do 31. října obchodní oddělení hotelu DUM (tel. 244 401 496-8 pí. Vítková)

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 15. srpna 2010 sekretáři sympozií
 • Termín pro odevzdání souhrnu pro sborník je nejpozději 30. září 2010.
 • Text v rozsahu do 3 normostran (MS WORD) zašlete sekretáři sympozií elektronickou poštou tomas.buchler@ftn.cz
 • další pokyny v 1. oznámení

I. 18. onkologicko-urologické sympozium 24. - 25 listopadu:

 • Nádory ledvin
 • Karcinom močového měchýře

Prezidenti sympozií:

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

II. 14. mammologické sympozium 26. listopadu:

 • Aktivní vyhledávání karcinomu prsu
 • Léčba pokročilého karcinomu prsu

Prezidenti sympozií:

 • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • prim.MUDr. Jana Prausová,PhD,MBA.

Více na: http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1197

 • Přidat do kalendáře: 2010-11-24 00:00:00 2010-11-26 23:59:59 Europe/Prague 18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium 18. onkologicko-urologické sympozium a 14. mammologické sympozium se v roce 2010 uskuteční v Praze. Policejní akademie, Praha 4, Česká Republika