2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

- , Praha

Pozvání na událost

Hlavní témata: renální karcinom; lokální terapie metastatického karcinomu prsu; karcinom jícnu a žaludku, GIST; karcinom plic; zhoubné nádory dětského věku; hematoonkologické malignity; onkogynekologie

Oznámení:

Registrace:

  • On-line přihlášení k aktivní a pasivní účasti na stránkách kongresu
  • Abstrakta k přednáškám a posterům je možné uložit v rámci on-line registrace na webových stránkách, případně odeslat na v.lazarova@wemakemedia.cz do 31. 12. 2010
  • Více informací na www.pragueonco.cz

Více na: http://www.pragueonco.cz/ nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1418

  • Přidat do kalendáře: 2011-01-27 00:00:00 2011-01-28 23:59:59 Europe/Prague 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Hlavní témata: renální karcinom; lokální terapie metastatického karcinomu prsu; karcinom jícnu a žaludku, GIST; karcinom plic; zhoubné nádory dětského věku; hematoonkologické malignity; onkogynekologie Praha