3. psychoonkologické sympozium

, Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové

Kvalita života pacientů a jejich rodin během onkologické léčby, kvalita života velmi vážně nemocných v paliativní péči a také kvalita života přeživších nemocných, psychologů a zdravotnického personálu, to byla byla témata 3. ročníku Psychoonkologického sympózia České onkologické společnosti.  Sympózium zorganizovala v září na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové  Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester a děkana Fakulty vojenského zdravotnictví University obrany.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim!

Pozvání na událost

V roce 2012 se uskuteční již 3. ročník sympózia, tentokrát na téma Kvalita života.

Pořadatel:

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Pod záštitou:

  • České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Asociace klinických psychologů
  • České asociace sester
  • Děkana FVZ UO

Registrace:

  • Přihlášku k účasti odešlete prosím poštou nebo emailem do 1.9.2012
  • přihláška je součástí programu sympózia

Program:

Oznámení:

  • Přidat do kalendáře: 2012-09-12 00:00:00 2012-09-12 23:59:59 Europe/Prague 3. psychoonkologické sympozium V roce 2012 se uskuteční již 3. ročník sympózia, tentokrát na téma Kvalita života. Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové