34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí

- , OREA Hotel Voroněž a Hotel Holiday Inn, Brno

Pozvání na událost

Tématické okruhy

 • Statistiky dialyzační, transplantační a bioptické aktivity v ČR v roce 2011
 • Klinická nefrologie
 • Hemodialýza a mimotělní eliminační metody
 • Peritoneální dialýza
 • Transplantace ledvin
 • Varia
 • Postgraduální symposium zahraničních řečníků
 • Společné symposium České nefrologické společnosti a České transplantační společnosti
 • Sdělení sester a techniků
 • Posterová sdělení
 • Firemní symposia: Abbott, Amgen, BBraun a Roche

 

OREA Hotel Voroněž (Křížkovského 47 603 73 Brno)

14. – 16. června 2012

 • Odborný program - lékaři
 • Výstava firem
 • Firemní symposia
 • Postery - lékaři

Hotel Holiday Inn Brno (Křížkovského 20 603 00 Brno)

15. června 2012

 • Odborný program - sestry
 • Postery - sestry

Aktivní účast

Registrace

Program

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA – prezident kongresu (předseda ČNS 2010-2012) vladimir.tesar@lf1.cuni.cz
 • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. (1. místopředseda ČNS 2010-2012) onvi@medicon.cz
 • doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. (2. místopředsedkyně ČNS 2010-2012) rysava.romana@vfn.cz
 • prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., MBA – vědecká sekretářka kongresu (vědecká sekretářka ČNS 2010-2012) sydu@medicon.cz
 • MUDr.Vladimíra Bednářová, CSc. (pokladník ČNS 2010-2012) bednarova.vladimira@seznam.cz
 • MUDr. Zuzana Bitterová
 • MUDr. Marcela Bürgelová, CSc.
 • MUDr. Martin Havrda
 • doc. Ing. František Lopot, CSc.
 • prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
 • prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
 • MUDr. Jiří Žabka, CSc.
 • Jindra Pavlicová, RN (Česká asociace sester)
 • Jindra Kracíková, RN (Česká asociace sester)

Vědecký výbor

 • MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
 • doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
 • prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc.
 • MUDr. Jarmila Dědochová
 • prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA
 • doc. MUDr. Jaromír Eiselt, PhD.
 • MUDr. Božena Hájková, CSc.
 • doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc.
 • Jindra Kracíková, RN
 • doc. Ing. František Lopot, CSc.
 • MUDr. Jan Mareš, PhD.
 • prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.
 • prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
 • prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
 • prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.
 • Jitka Pancířová, RN
 • Jindra Pavlicová, RN
 • MUDr. Tomáš Reischig, PhD.
 • prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA
 • doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
 • prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
 • MUDr. Doris Sobotová, CSc.
 • prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
 • MUDr. Ivo Valkovský
 • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
 • MUDr. Jana Zahálková, PhD.
 • PhDr. Marcela Znojová

Web: http://www.nefrol2012.cz/

 • Přidat do kalendáře: 2012-06-14 00:00:00 2012-06-16 23:59:59 Europe/Prague 34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí Tématické okruhy Statistiky dialyzační, transplantační a bioptické aktivity v ČR v roce 2011 Klinická nefrologie Hemodialýza a mimotělní eliminační metody Peritoneální dialýza Transplantace ledvin Varia Postgraduální symposium zahraničních řečníků Společné symposium České nefrologické společnosti a České transplantační společnosti Sdělení sester a techniků Posterová sdělení Firemní symposia: Abbott, Amgen, BBraun a Roche OREA Hotel Voroněž a Hotel Holiday Inn, Brno