57. zjazd slovenských a českých reumatológov

- , hotel Holiday Inn, Žilina

Pozvání na událost

Témata: Komorbidita pri RA; Komorbidita pri SLE; Osteoporóza; Biomarkery pri reumatických chorobách; Reumatochirurgia; Zobrazovacie metódy; Overlap syndrómy v reumatológii; Zdravotnícki pracovníci v reumatológii a sociálne ligy; Varia

Vedecký výbor zjazdu

Prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc. FRCP         
prezident SRS            
prezident zjazdu

Prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.
prezident ČRS

Doc. MUDr. J. Lukáč, CSc. 
Vedecký sekretár SRS
Vedecký sekretár zjazdu

Prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.
vedecký sekretár ČRS

Sekretariát zjazdu:

Slovenská lekárska spoločnosť Kongresové oddelenie
Ing. Ingrid Bieliková
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel.: + 421 2 52922017, 2019
Fax: + 421 2 52635611
e-mail: bielikova@sls.sk 

Organizačný výbor zjazdu:

Gabriela Hajdušíková
Národný ústav reumatických chorôb
Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Tel.: + 421 33 7969103
e-mail: gabriela.hajdusikova@nurch.sk

Web: http://www.srs-sls.sk/registrator/uvod

  • Přidat do kalendáře: 2013-09-26 00:00:00 2013-09-28 23:59:59 Europe/Prague 57. zjazd slovenských a českých reumatológov Témata: Komorbidita pri RA; Komorbidita pri SLE; Osteoporóza; Biomarkery pri reumatických chorobách; Reumatochirurgia; Zobrazovacie metódy; Overlap syndrómy v reumatológii; Zdravotnícki pracovníci v reumatológii a sociálne ligy; Varia hotel Holiday Inn, Žilina