6. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Pozvání na událost

Organizátoři akce požádali o záštitu Českou onkologickou společnost.

6. pražské mezioborové onkologické kolokvium pořádá 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK.

Témata pro šestý ročník kolokvia:

 • Genomika, imunoterapie
 • Karcinom prsu
 • Kolorektální karcinom
 • Karcinom plic
 • Hematoonkologie
 • ASCO GI
 • Onkogynekologie
 • Karcinom prostaty

V rámci kolokvia bude opět probíhat posterová sekce. Autoři posterů se mohou zabývat problematikou i mimo stanovená témata.

Paralelní sekce:

 • Neuroonkologická
 • Pacientský seminář
 • Sesterská
 • Paliativní

Prezident kolokvia: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Informace budou průběžně zveřejňovány na www.PragueONCO.cz

Pozvánky a oznámení:

 • Přidat do kalendáře: 2015-01-21 00:00:00 2015-01-23 23:59:59 Europe/Prague 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO Organizátoři akce požádali o záštitu Českou onkologickou společnost. Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9