7. Moravské Lymfomové Symposium: Aktivně – interaktivně - edukativně

, Jezuitský Konvikt UP v Olomouci

Pozvání na událost

Hlavní témata: maligní lymfomy gastrointestinálního traktu; imunoterapie u B-buněčných lymfoproliferací; Molekulárně-genetické změny u difuzního B-velkobuněčného lymfomu; novinky z výročního kongresu (nejen) amerických hematologů aj.

Pořadatelé

 • Amgen s.r.o.
 • GlaxoSmithKline s.r.o.
 • Genzyme s.r.o.
 • Janssen-Cilag s.r.o.
 • Roche s.r.o.

Program

Koordinátoři: T. Papajík, V. Procházka, D. Starostka

9.00 – 9.30 Registrace, občerstvení

9.30 – 11.45 Odborný program I.

 • Papajík T., Procházka V., Indrák K.: Maligní lymfomy gastrointestinálního traktu
 • Jarošová M., Papajík T.: Molekulárně-genetické změny u difuzního B-velkobuněčného lymfomu. Význam moderní diagnostiky pro klasifikaci a prognózu nemocných
 • Procházka V., Kubová Z., Turcsányi P.: Novinky z výročního kongresu (nejen) amerických hematologů. Aneb mění naši klinickou praxi výsledky velkých klinických studií?
 • Papajík T., Procházka V., Kubová Z.: Udržovací imunoterapie u B-buněčných lymfoproliferací
  Policar R.: Odpovědnost lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování zdravotní péče

11.45 – 13.00 Přestávka s obědem

13.00 - 15.00 Odborný program II.

 • Procházka V., Papajík T.: Současná doporučení pro podávání alemtuzumabu u nemocných s maligními lymfoproliferacemi
 • Kubová Z., Turcsányi P., Papajík T.: Naše zkušenosti s podáváním ofatumumabu u relabujících a refrakterních nemocných s CLL
 • Urbanová R., Szotkowski T., Procházková J.: Léčba nemocného s relabující CLL a čistou aplázií červené řady monoklonálními protilátkami
 • Starostka, D., Mikula, P., Novosadová, L., Vránová, M.: Případ B-CLL s agresivním průběhem
 • Kubová Z., Chytilíková R., Jarošová M., Papajík T.: Případ opakovaně relabujícího nemocného s CLL, 17p-, imunitními komplikacemi a klonálním vývojem onemocnění
 • Novák M., Pikalová Z.: Nález duplicitních malignit při imunofenotypizačním vyšetření průtokovou cytometrií

15.00 – 16.00 Diskuse při odpolední kávě

Více na: www.olhemdny.cz/mls

 • Přidat do kalendáře: 2011-01-28 00:00:00 2011-01-28 23:59:59 Europe/Prague 7. Moravské Lymfomové Symposium: Aktivně – interaktivně - edukativně Hlavní témata: maligní lymfomy gastrointestinálního traktu; imunoterapie u B-buněčných lymfoproliferací; Molekulárně-genetické změny u difuzního B-velkobuněčného lymfomu; novinky z výročního kongresu (nejen) amerických hematologů aj. Jezuitský Konvikt UP v Olomouci