71. klinická konference RÚ PRAHA

, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Pozvání na událost

Téma odborného programu: Dvě desetiletí hledání evidence o účinnosti léčby u osteoartrózy.

Pořádá Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK.

Pasivní účast

Program

Web: https://www.congre...resy/kkru2016.html

  • Přidat do kalendáře: 2016-04-08 00:00:00 2016-04-08 23:59:59 Europe/Prague 71. klinická konference RÚ PRAHA Téma odborného programu: Dvě desetiletí hledání evidence o účinnosti léčby u osteoartrózy. Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích