Best of ASH

, Praha

Pozvání na událost

Hlavní témata: chronická myeloidní leukémie; myelodysplastický syndrom; mnohočetný myelom; lymfoproliferativní malignity

Pořadatel

  • Česká hematologická společnost ČLS JEP

Pozvánka

Odborný program

  • Léčebné možnosti pro pacienty s CML na počátku roku 2011
  • Molekulární aspekty léčby pacientů s CML
  • Novinky v diagnostice a léčbě MDS
  • Novinky v chelatační léčbě
  • Zoledronát versus klodronát u mnohočetného myelomu - výsledky studie MRC Myeloma IX
  • Novinky v biologii a klinice lymfoproliferativních malignit

Více na: http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=&ID=1704

  • Přidat do kalendáře: 2011-03-25 00:00:00 2011-03-25 23:59:59 Europe/Prague Best of ASH Hlavní témata: chronická myeloidní leukémie; myelodysplastický syndrom; mnohočetný myelom; lymfoproliferativní malignity Praha