Breast Cancer Symposium

- , Washington, DC

Pozvání na událost

Breast Cancer Symposium se v roce 2010 uskuteční veWashingtonu, DC. Sympózium sestává ze vzdělavacích sekcí zaměřených na současnou vědu zabývající se karcinomem prsu. Mezi hlavní témata patří prevence, screening, biologie metastáz, radiační terapie, cílená léčba aj.

Aktivní účast

Registrace

Více na: http://www.breastcasymposium.org/ nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1297

  • Přidat do kalendáře: 2010-10-01 00:00:00 2010-10-03 23:59:59 Europe/Prague Breast Cancer Symposium Breast Cancer Symposium se v roce 2010 uskuteční veWashingtonu, DC. Sympózium sestává ze vzdělavacích sekcí zaměřených na současnou vědu zabývající se karcinomem prsu. Mezi hlavní témata patří prevence, screening, biologie metastáz, radiační terapie, cílená léčba aj. Washington, DC