GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL

, NH hotel – sál Madrid

Natočili jsme pro Vás webcast.

Pozvání na událost

Satelitní sympózium proběhne v rámci Olomockých hematologických dnů.

Předsedající: doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. (předseda České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii)

Program symposia:

  • Úvodní léčba CLL- prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (přednosta Hematoonkologické kliniky FN Olomouc)
  • Minimální reziduální nemoc u CLL - doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. (Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň)
  • Klinická studie CLL 11 - MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (VFN – I. Interní klinika – klinika hematologie)

  • Přidat do kalendáře: 2015-06-01 00:00:00 2015-06-01 23:59:59 Europe/Prague GAZYVARO – Nová možnost léčby CLL Satelitní sympózium proběhne v rámci Olomockých hematologických dnů. NH hotel – sál Madrid