II. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) z Jihomoravského kraje

, Zámecký hotel Lednice

2. ročník Pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konal v hotelu Lednice na podzim 2010. Odborný program obsahoval přednášky z onkologické chirurgie, chemobioterapie, zobrazovacích a intervenčních metod v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem a zkušenosti s multidisciplinárním přístupem k léčbě nemocných s mCRC.

Ze setkání jsme pro Vás natočili webcast

Pozvání na událost

II. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se v roce 2010 konal v Zámeckém hotelu Lednice.

Odborný program

  • Z. Kala Úvodní slovo
  • J. Žaloudík Kam kráčíš, onkochirurgie?
  • V. Válek Zobrazovací metody v léčbě nemocných s jaterními metastázami mCRC
  • R. Vyzula Chemobioterapie jako součást state of the art léčby nemocných s mCRC
  • V. Válek Intervenční radiologické metody v léčbě nemocných s mCRC
  • J. Tomášek Indikační komise pro GIT nádory FN Brno a MOU – multidisciplinární přístup k léčbě nemocných s mCRC
  • L. Ostřižková, J. Tomášek, P. Kysela Kazuistická sdělení a diskuze
  • Z. Kala Možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastázami kolorektálního karcinomu a její cíle

Více na: http://symma.cz/file_download/2

  • Přidat do kalendáře: 2010-09-17 00:00:00 2010-09-17 23:59:59 Europe/Prague II. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) z Jihomoravského kraje II. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se v roce 2010 konal v Zámeckém hotelu Lednice. Zámecký hotel Lednice