Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

- , Sál J. Šprindricha

Pozvání na událost

Satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o. konané v rámci XXXVIII. Brněnských onkologických dnů.

Moderátor: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol

Pozvánka (PDF)

Program

Aktualizace doporučení pro vyšetřování HER2/neu u karcinomu prsu

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Nový algoritmus léčby 1. linie HER2- pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno

Kadcyla – nejnovější cílený lék ze skupiny HER2

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Onkologická klinika, FN Olomouc

  • Přidat do kalendáře: 2014-04-25 13:30:00 2014-04-25 14:30:00 Europe/Prague Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o. konané v rámci XXXVIII. Brněnských onkologických dnů. Sál J. Šprindricha