Komplikace nechirurgické léčby kolorektálního karcinomu v rámci multioborové spolupráce

Pozvání na událost

Téma: Komplikace nechirurgické léčby kolorektálního karcinomu v rámci multioborové spolupráce

Pořadatelé

  • Česká chirurgická společnost ČLS JEP
  • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

ve spolupráci s

  • Českou společností HPB chirurgie
  • Českopu gastroenterologickou společností
  • Českou onkologickou společností ČLS JEP
  • Společností radiační onkologie, biologie a fyziky.

Pozvánky a oznámení

Více na: http://www.chirurgie.cz/index.php?pId=5&show_detail=11  nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1699

  • Přidat do kalendáře: 2011-04-08 00:00:00 2011-04-08 23:59:59 Europe/Prague Komplikace nechirurgické léčby kolorektálního karcinomu v rámci multioborové spolupráce Téma: Komplikace nechirurgické léčby kolorektálního karcinomu v rámci multioborové spolupráce