Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2013

- , Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, přednášková místnost Švejdova pavilónu

Pozvání na událost

Konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumný pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie

každoroční konference zabývající se problematikou laboratorní medicíny, laboratorní diagnostiky, managementu laboratoří se zaměřením na péči o onkologického pacienta

Pořadatel:

  • pořádá Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
  • pod záštitou České asociace sester

 

bloky přednášek na témata:

 

  • Laboratorní vyšetření v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění
  • Laboratorní nálezy a protinádorová terapie
  • Aktuality v laboratorní medicíně zaměřené na péči o onkologického pacienta
  • Genetické predispozice a epidemiologie nádorových onemocnění
  • Laboratorní postupy v moderní terapii

Přihlášení a více informací na http://www.recamo.cz/cz/akce/laboratorni-diagnostika-v-onkologii-2013

 

  • Přidat do kalendáře: 2013-05-22 00:00:00 2013-05-23 23:59:59 Europe/Prague Konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2013 Konference určená zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratořích, výzkumný pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice onkologie Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, přednášková místnost Švejdova pavilónu