Kontroverze v onkologii

- , Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155

Pozvání na událost

Komplexní onkologické centrum Pardubice Multiscan s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci konanou pod záštitou ČOS a SROBF.

Registrace

 • Konferenční poplatek a ubytování hradí pořadatel
 • Prosíme, potvrďte svoji účast, případně požadavek na ubytování, nejpozději do 20. 1. 2012

Pozvánka

 

Odborný program

Čtvrtek 16. 2. 2012,14:00 hodin

 • Ing. Sotirios Zavalianis, majitel, MUDr. Jan Calta, ředitel: Přivítání účastníků zástupcem vedení firmy MULTISCAN s.r.o.
 • Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.: Představení pracoviště Radiační a klinické onkologie Multiscan s.r.o. Pardubice

Sekce karcinom prsu

 1. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.: Neoadjuvantní farmakoterapie primárně operabilních karcinomů prsu v éře personalizované mediciny
 2. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc: Kontroverze v adjuvantní hormonální léčbě karcinomu prsu
 3. Prim. MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.: Karcinom prsu ve světle nových informací
 4. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.: Mozkové metastázy u HER-2 dependentního karcinomu prsu
 5. Prim. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Hormonální substituční léčba a hormonální antikoncepce ve vztahu ke karcinomu prsu
 6. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.: Současný názor na RT karcinomu prsu s pozitivitou axilárních uzlin
 7. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.: Perioperativní intersticiální brachyterapie u vysoce rizikových pacientek po neoadjuvantní chemoterapii

  Coffee break 16,30-17,00

  Varia

 8. Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.: Multidisciplinární přístup k onkologickým pacientům
 9. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Pozice české onkologické péče v mezinárodních srovnáních: kontroverze mediální i věcná
 10. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.: Současný pohled na systémovou léčbu karcinomu ledviny
 11. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., MUDr. Eva Kindlová, MUDr. Petra Líbalová: Kontroverze v léčbě karcinomu endometria

Pátek 17. 2. 2012, 9:00 hodin

Sekce GIT

 1. Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.: Nové molekulární markery u nádorů zažívacího traktu - prognostické nebo prediktivní?
 2. Prof. Dr. Thomas Brodowicz, Ph.D.: Systemic treatment of metastatic colorectal cancer
 3. Prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.: Je léčba metastatického kolorektálního karcinomu do progrese ideální postup ?
 4. Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Kontroverze před- a pooperační onkologické léčby karcinomu žaludku
 5. MUDr. Tomáš Šálek: Kontroverze v systémové léčbě pokročilého karcinomu žaludku

  Coffee break 10:25-10:45

  Sekce uroonkologie a onkogynekologie

 6. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.: Místo permanentní brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty
 7. MUDr. David Feltl, Ph.D.: Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty - výsledky ročního sledování
 8. Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.: IMRT vs 3D CRT u karcinomu prostaty.
 9. MUDr. Kateřina Dědečková , MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., MUDr. Kateřina Bílská : Alternativní frakcionace v léčbě karcinomu prostaty
 10. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr,Sc.: Chemoterapie pokročilého kastračně rezistentního karcinomu prostaty
 11. Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc: Analýza objemových histogramů ve vztahu k toxicitě v radioterapii karcinomu prostaty

Oběd 13,00-14,00

 • Přidat do kalendáře: 2012-02-16 00:00:00 2012-02-17 23:59:59 Europe/Prague Kontroverze v onkologii Komplexní onkologické centrum Pardubice Multiscan s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci konanou pod záštitou ČOS a SROBF. Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155