Léčba bolesti v paliativní onkologické péči

, Hradec Králové

Pozvání na událost

Hlavní témata: Paliativní onkologická péče, Ambulance paliativní onkologické péče, Ambulance bolesti, Nastavení léčby bolesti, Nové trendy v léčbě průlomové bolesti.

Organizace

 • Centrum paliativní onkologické péče FN Hradec Králové

Garanti projektu

 • Prof.MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost (ČOS)
 • Prof.MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Prof.MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Onkologické centrum FN Hradec Králové

Oznámení

Program

 1. Paliativní onkologická péče, indikátory kvality na různých stupních poskytované zdravotní péče u onkologicky nemocných.
  prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.,DSc.
 2. Ambulance paliativní onkologické péče, obecné zásady léčby bolesti v paliativní onkologické péči – spolupráce s terénní ošetřovatelskou péči a praktickým lékařem.
  Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
 3. Ambulance bolesti a její postavení v koncepci paliativní onkologické péče v regionu.
  MUDr.Jana Hrubešová
 4. Nastavení léčby bolesti, kasuistika.
  Bc.Dagmar Švecová
 5. Nové trendy v léčbě průlomové bolesti. Mgr.Vladimír Kudělásek

Více na: www.linkos.cz

 • Přidat do kalendáře: 2010-11-23 00:00:00 2010-11-23 23:59:59 Europe/Prague Léčba bolesti v paliativní onkologické péči Hlavní témata: Paliativní onkologická péče, Ambulance paliativní onkologické péče, Ambulance bolesti, Nastavení léčby bolesti, Nové trendy v léčbě průlomové bolesti. Hradec Králové