LYMPHO 2011: kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP

- , Ostrava

Pozvání na událost

Hlavní témata: Anatomie a fyziologie lymfatického systému; Zobrazovací metody (lymfoscintigrafie, lymfografie, sonografie, CT, MRI); Primární lymfedém a angiodysplázie; Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny; Flebolymfedém, lipolymfedém, lymforea; Chronické rány a význam lymfatického systému; Komplexní dekongestivní terapie; Farmakoterapie lymfedému; Chirurgická léčba lymfedému; Postmastektomický bolestivý syndrom; Právní aspekty; Evidence odborných lymfocenter v ČR

Aktivní účast

Registrace

Více na: http://www.lympho.cz/2011/ nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1756

  • Přidat do kalendáře: 2011-10-14 00:00:00 2011-10-15 23:59:59 Europe/Prague LYMPHO 2011: kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP Hlavní témata: Anatomie a fyziologie lymfatického systému; Zobrazovací metody (lymfoscintigrafie, lymfografie, sonografie, CT, MRI); Primární lymfedém a angiodysplázie; Sekundární lymfedém a jeho nejčastější příčiny; Flebolymfedém, lipolymfedém, lymforea; Chronické rány a význam lymfatického systému; Komplexní dekongestivní terapie; Farmakoterapie lymfedému; Chirurgická léčba lymfedému; Postmastektomický bolestivý syndrom; Právní aspekty; Evidence odborných lymfocenter v ČR Ostrava