Minimální reziduální choroba v onkologii, možnosti její diagnostiky a léčby

, Praha

Pozvání na událost

Z programu kurzu: Mechanizmy metastazování; Cirkulující nádorové buňky u karcinomu prsu, možnosti jejich kvantitativní a kvalitativní detekce a klinický význam; Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu; Detekce minimální reziduální choroby u maligních lymfomů; Molekulární diagnostika relapsu u leukemií na základě detekce minimální reziduální choroby; Principy adjuvantní léčby jako terapeutické řešení minimální reziduální nemoci u zhoubných nádorů; Principy adjuvantní léčby jako terapeutické řešení minimální reziduální nemoci u zhoubných nádorů

Hlavní školitel: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Program

Více na: http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1693

  • Přidat do kalendáře: 2011-03-07 00:00:00 2011-03-07 23:59:59 Europe/Prague Minimální reziduální choroba v onkologii, možnosti její diagnostiky a léčby Z programu kurzu: Mechanizmy metastazování; Cirkulující nádorové buňky u karcinomu prsu, možnosti jejich kvantitativní a kvalitativní detekce a klinický význam; Minimální reziduální choroba u kolorektálního karcinomu; Detekce minimální reziduální choroby u maligních lymfomů; Molekulární diagnostika relapsu u leukemií na základě detekce minimální reziduální choroby; Principy adjuvantní léčby jako terapeutické řešení minimální reziduální nemoci u zhoubných nádorů; Principy adjuvantní léčby jako terapeutické řešení minimální reziduální nemoci u zhoubných nádorů Praha