Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii

- , Praha, Hotel Eurostars Thalia, Národní 13

Pozvání na událost

Hlavní téma: Maligní lymfomy, chronická lymfocytární leukémie

Pořadatelé: Kooperativní lymfomová skupina a Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e-mail: trneny@cesnet.cz, tel. 224 962 527 doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická klinika FN a LF UK, Sokolská 581, Hradec Králové, e-mail: lukas.smolej@fnhk.cz, tel. 495 832 649

Web: www.lymphoma.czhttp://www.cll.cz

  • Přidat do kalendáře: 2015-03-18 00:00:00 2015-03-20 23:59:59 Europe/Prague Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii Hlavní téma: Maligní lymfomy, chronická lymfocytární leukémie Praha, Hotel Eurostars Thalia, Národní 13