Pokroky farmakoterapie

, Vojenská zotavovna Měřín

Pozvání na událost

Přednášky, které se zazní v rámci programu X. Slapského sympozia 2013 seznámí s pokroky v léčbě revmatiodní artritidy. 

10.50–11.05 hodin
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
TOCILIZUMAB V LÉČBĚ RA (III. interní klinika – NRE, FN Olomouc a LF UP Olomouc)

11.35–11.50 hodin
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
UPDATE RITUXIMABU V LÉČBĚ RA (Revmatologický ústav, Praha)

Pozvánka (PDF)

  • Přidat do kalendáře: 2013-06-21 00:00:00 2013-06-21 23:59:59 Europe/Prague Pokroky farmakoterapie Přednášky, které se zazní v rámci programu X. Slapského sympozia 2013 seznámí s pokroky v léčbě revmatiodní artritidy.  Vojenská zotavovna Měřín