Pracovní den KAZUISTIKY

, Modrá posluchárna UK

Pozvání na událost

Tradiční pracovní den České gastroenterologické společnosti. Vzdělávací akce je pořádána dle SP č.16 ČLK. Účast je ohodnocena kredity.

Přihlášky

  • Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu kazuistiky2016@guarant.cz s uvedením svého jména, příjmení, adresy pracoviště, telefonu a E-mailu.
  • Termín pro zasílání přihlášek je 18.2.2016.

Program

Pozvánka (PDF)

Kontakt:

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.,
1. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha, Gastroenterologické centrum
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: 224 962 093
e-mail: klukas@vfn.cz

  • Přidat do kalendáře: 2016-02-25 00:00:00 2016-02-25 23:59:59 Europe/Prague Pracovní den KAZUISTIKY Tradiční pracovní den České gastroenterologické společnosti. Vzdělávací akce je pořádána dle SP č.16 ČLK. Účast je ohodnocena kredity. Modrá posluchárna UK