Pracovní setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje

, Hotel Sladovna, Černá hora

Odborný program byl zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a na konkrétní kazuistická sdělení. Díky webcastu si můžete na konkrétních kazuistikách si můžete vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili a jak probíhá práce v multidisciplinárním týmu v léčbě složitých případů metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Pozvání na událost

Odborný program bude tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a bude zaměřen na konkrétní kazuistická sdělení.


Registrace a ubytováni od 16.30 hodin,
zahájení odborného programu 17.00 hodin.

Pozvánka

Program

 • Úvodní slovo (Z. Kala)
 • Péče o nemocné s mCRC v Jihomoravském kraji v kontextu ČR (L. Dušek)
 • ASCO 2012 a možnosti péče o nemocné s kolorektálním karcinomem (R. Vyzula)
 • Přehled možností intervenční radiologie v léčbě mCRC (V. Válek)
 • Co je nového v chirurgickém přístupu při léčbě mCRC (Z. Kala)
 • Ano nebo ne č. 1 (I. Kiss)
 • Kazuistika č. 1: perioperační chemobioterapie s Avastinem (L. Ostřižková, P. Kysela)
 • Ano nebo ne č. 2 (I. Kiss)
 • Kazuistika č. 2 (J. Tomášek, P. Kysela)
 • Závěr (Z. Kala)
 • Přidat do kalendáře: 2012-09-14 00:00:00 2012-09-14 23:59:59 Europe/Prague Pracovní setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje Odborný program bude tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu a bude zaměřen na konkrétní kazuistická sdělení. Hotel Sladovna, Černá hora