Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje

, hotel Octárna v Kroměříži

Natočili jsme pro Vás webcast

Pozvání na událost

Odborný program bude tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stadii nádorů trávicího traktu a bude zaměřen na konkrétní kazuistická sdělení.

PROGRAM

Úvod

 • 16.00 – 16.05 Z. Kala Úvodní slovo
 • 16.05 – 16.15 V. Válek Úvodní hlasování – test znalostí o KRK

Blok A. Gerontoonkologie KRK a metastazujícího KRK

 • 15.30 – 15.45 R. Vyzula Vyzvaná přednáška
 • 15.45 – 16.00 L. Dušek Srovnání cílené léčby MKRK u pacientů nad 65 let po KOCech
 • 16.00 – 16.15 L. Ostřižková Léčba starších pacientů s MKRK- data a klinická praxe (nad 65 let)
 • 16.15 – 16.25 J. Tomášek ASCO 2014 a jeho dopady do klinické praxe

Coffee Break

Blok B. Karcinom rekta

 • 16,45 – 17,05 Z. Kala Nové chirurgické techniky v léčbě KRK
 • 17.05 – 17.25 Kulatý stůl č. 1 Jaké je minimum v rámci stagingu a restagingu karcinomu rekta? včetně kazuistiky č. 1 – prezentace Kiss + dotazy na prof Válka (Kala) V. Válek, Z. Kala, I. Kiss
 • 17.25 – 17.45 Kulatý stůl č. 2 Současné indikace neoadjuvance u karcinomu rekta prezentace kazuistik č. 2 a 3 – P. Šlampa, Z. Kala, I. Kiss

Coffee Break

Blok C. Metastazující KRK

 • 18.00 – 18.15 Z. Kala Nové chirurgické techniky v léčbě MKRK
 • 18.15 – 18.25 P. Burkoň možnosti RT v léčbě jaterníc metastáz
 • 18.25 – 18.45 Kulatý stůl U neoperabilních či neresekabilních metastáz – RFA či stereotatktická RT? V. Válek, P. Šlampa, P. Burkoň
 • 18.45 – 18.50 V. Válek Vyhodnocení dotazníku

18.50 – 19.00 Zakončení

19.00 Raut


Pozvánka, program (PDF)

 • Přidat do kalendáře: 2014-09-19 00:00:00 2014-09-19 23:59:59 Europe/Prague Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje Odborný program bude tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stadii nádorů trávicího traktu a bude zaměřen na konkrétní kazuistická sdělení. hotel Octárna v Kroměříži