Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje

, hotel Octárna, Kroměříž

Zazněly přednášky na vysoce aktuální téma karcinomu rekta v blocích o asymptomatickém metastatickém karcinomu rekta, stagingu a neoadjuvantní léčbě. Program doplnily kazuistiky a bohatá diskuse. V závěrečném testu si můžete vyzkoušet, jaký postup byste zvolili v léčbě složitých případů karcinomu rekta.

Všechny přednášky 5. ročníku Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje jsme pro Vás natočili a připravili webcast.

Pozvání na událost

PROGRAM

Úvod

 • 16.00 – 16.05 Z. Kala Úvodní slovo
 • 16.05 – 16.15 V. Válek Úvodní hlasování – test znalostí o KRK

Blok A. Asymptomatický metastatický karcinom rekta

 • 16.15 – 16.20 Z. Kala Úvod
 • 16.20 – 16.35 R. Vyzula Vyzvaná přednáška
 • 16.35 – 16.45 L. Dušek Nejčastější chyby při interpretaci a extrapolaci závěrů klinických studií do klinické praxe
 • 16.45 – 16.55 J. Tomášek ASCO 2013 a jeho dopady do klinické praxe

Coffee Break

Blok B. Staging karcinomu rekta

 • 17.05 – 17.10 Z. Kala Staging – role chirurga
 • 17.10 – 17.20 V. Válek Současné možnosti stagingu včetně PET CT
 • 17.20 – 17.35 Š. Bohatá MRI karcinomu rekta – co by měl klinik vědět a vidět

Blok C. Neoadjuvantní léčba karcinomu rekta

 • 17.40 – 17.55 P. Šlampa, Pospíšil Neoadjuvantní radioterapie. komu a proč? Radioterapie nebo radiochemoterapie
 • 17.55 – 18.05 B.Hemmelová, L.Ostřižková, J. Tomášek Jaký restaging provést po neoadjuvantní chemoradioterapii, kdy přistoupit k chirurgickému zákroku a jak postupovat v případě kompletní remise?

Coffee Break

Blok D. Interaktivní kazuistiky

 • 18.20 – 19.15 I. Kiss úvod a moderování
  L.Ostřižková, I. Kiss, T. Andrašina, P. Kysela, V. Procházka

Závěr

 • 19.15 – 19.25 V. Válek Závěrečné hlasování
 • 19.25 – 19.30 Z. Kala Závěr

Pozvánka, program (PDF)

 • Přidat do kalendáře: 2013-09-20 00:00:00 2013-09-20 23:59:59 Europe/Prague Pracovní setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje hotel Octárna, Kroměříž