Prague satellite symposium in cardiac surgery

, Posluchárna II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Karlovo náměstí 37, Praha 2

Pozvání na událost

Organizuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy

Sympózium proběhne s účastí Dr. Edwarda G. Soltesze, chirurga na Oddělení kardiovaskulární chirurgie na Cleveland Clinic a Dr. Marka P. Ehrlicha, docenta kardiochirurgie a ředitele Aortického programu na Universitě ve Vídni.

Přednášky budou v anglickém jazyce.

Kontakt: kocnarova@vdv.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 111 010.

Program a profesní profily přednášejících najdete v POZVÁNCE >>

  • Přidat do kalendáře: 2014-11-14 08:00:00 2014-11-14 23:59:59 Europe/Prague Prague satellite symposium in cardiac surgery Organizuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty University Karlovy Posluchárna II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Karlovo náměstí 37, Praha 2