Společné sympózium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL

- , sál Evropa 3, NH Olomouc Congress

Pozvání na událost

Téma: Novinky v cílené léčbě lymfoproliferací

Dovolujeme si Vás pozvat na edukační sympózium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium je zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.Ukazuje se, že nová cílená léčba může posunout terapeutické výsledky stejně významně, jako tomu bylo s rituximabem.

Pozvánka a program (PDF)

Předsedající: doc. MUDr. Tomáš Papajík, Ph.D., prim. MUDr. David Belada, Ph.D.

Program

  • Úvodní slovo (doc. MUDr. T. Papajík,CSc.)
  • Rituximab – rozhodně ne na odpis! (MUDr. R. Pytlík)
  • Obinutuzumab a ofatumumab v léčbě chronické lymfocytární leukémie (doc. MUDr. L. Smolej, Ph.D.)
  • Léčebné ovlivnění BCR signální dráhy – ibrutinib a idelalisib (doc. MUDr. A. Janíková, Ph.D.)
  • Ovlivnění mikroprostředí u lymfoproliferací: nová léčebná modalita (MUDr. V. Procházka, Ph.D.)
  • Přidat do kalendáře: 2014-06-02 08:30:00 2014-06-02 09:30:00 Europe/Prague Společné sympózium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL Téma: Novinky v cílené léčbě lymfoproliferací sál Evropa 3, NH Olomouc Congress