Světový den stomiků

Pozvání na událost

Světový den stomiků proběhne v sobotu 6. října 2012 pod heslem „Let’s be heard", což lze přeložit „Buďme slyšet". Kluby stomiků a České ILCO připraví řadu akcí a tak aktivně vyjádří schopnost svých členů žít plnohodnotným životem.

Vždy jednou za tři roky je vyhlašován mezinárodní asociací stomiků Světový den stomiků, který je slaven první víkend v říjnu. Cílem je upozornit veřejnost na to, že stomici mohou žít kvalitním životem, pokud jim společnost vytvoří odpovídající podmínky, podpořit preventivní programy, které povedou k včasnému odhalení problémů, které by mohly vést k vytvoření stomie. V mezinárodním měřítku se jedná o vyjádření podpory zemím, kde dosud není péče o stomiky na dostatečné úrovni a kde stomici mohou být vyčleněni ze společnosti.

Setkáních stomiků® ConvaTec (rozpis měst)

Přihlásit se můžete na bezplatné StomaLince ConvaTec 800 122 111, kde dostanete bližší informace.

Web: http://www.ilco.cz/aktuality.php

  • Přidat do kalendáře: 2012-10-06 00:00:00 2012-10-06 23:59:59 Europe/Prague Světový den stomiků Světový den stomiků proběhne v sobotu 6. října 2012 pod heslem „Let’s be heard", což lze přeložit „Buďme slyšet". Kluby stomiků a České ILCO připraví řadu akcí a tak aktivně vyjádří schopnost svých členů žít plnohodnotným životem.