V. Brněnské hematologické dny

- , Hotel Voroněž, Brno, Česká Republika

Pozvání na událost

5. Brněnské hematologické dny se v roce 2010 uskuteční v hotelu Voroněž. Hlavní téma cyklus Trombóza a krvácení – mezioborový problém: Antiagregační terapie, resp. léčba tepenné trombózy.

Oznámení

Přihláška

  • Přihlášku zašlete nejpozději do 15. října 2010
  • Přihláška ve formátu pdf

2. listopadu 2010

  • Hlavní téma: cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“: Antiagregační terapie, resp. léčba tepenné trombózy
  • Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU, FN Brno
  • Kontakt: Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, m.penka@fnbrno.cz

3. listopadu 2010

  • Hlavní téma: Akutní leukémie
  • Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, FN Brno LF MU
  • Kontakt: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420532233642, jmayer@fnbrno.cz

Více na: http://www.hematology.cz/ nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1198

  • Přidat do kalendáře: 2010-11-02 00:00:00 2010-11-03 23:59:59 Europe/Prague V. Brněnské hematologické dny 5. Brněnské hematologické dny se v roce 2010 uskuteční v hotelu Voroněž. Hlavní téma cyklus Trombóza a krvácení – mezioborový problém: Antiagregační terapie, resp. léčba tepenné trombózy. Hotel Voroněž, Brno, Česká Republika