Výživa v paliativní péči - Kurz IPVZ

, UPVZ, Praha, Ruská

Pozvání na událost

Vážení kolegové!

Srdečně Vás zveme na kurz Výživa v paliativní medicíně, který se koná 27.11.2012 v Praze. Přednáší Doc. MUDr.M.Tomiška, CSc ( FN Brno-Bohunice, hematoonkologie), MUDr.P.Beneš ( nemocnice Na Homolce, JIP, nutricionista), Prim.MUDr.V.Maňásek ( onkolog), MUDr.P.Holečková (onkolog), Pharm. Dr.J.Gregorová (klinický farmaceut), MUDr.Šachlová (MOÚ- gastroenterolog, nutricionista), V.Andrášková (MOU, nutriční terapeutka). Pokud máte zájem, přihlaste se obratem ( nejpozději do 11.11. )na IPVZ, kurz organizuje pí Kavalková . kavalkova@ipvz.cz.

Program

Doc. MUDr.Miroslav Tomiška, CSc Syndrom nádorové anorexie a kachexie. Nutriční podpora onkologického pacienta v paliativní fázi. (patofyziologie včetně svalové proteolýzy, druhá část- co a jak je třeba udělat, s jakým cílem, co lze očekávat a také, kdy není nutriční podpora indikovaná) 45minut
MUDr.Petr Beneš Jak efektivně nalézt nutričně rizikového pacienta? Možnosti domácí parenterální a enterální výživy Jak se zorientovat ve spektru umělé výživy? 45 minut
Prim. MUDr.Viktor Maňásek Formy žilních vstupů pro zajištění PV- indikace, komplikace, stručný přehled PV. Nabídka PV ( ukázka pumpy, vaku...) 20 minut
MUDr.Milana Šachlová, PhD Perkutánní gastrostomie, indikace, komplikace, sondová enterální výživa, stručný přehled EV a sippingu ( ukázka pumpy, sondy pro EV) 20 minut
Věra Andrášková Co může nabídnout nutriční terapeut? 30 minut
  Oběd  
  Kulatý stůl- doc.MUDr. Tomiška, MUDr. Šachlová, MUDr. Maňásek- diskuse nad kazuistikami 45 minut
Doc. MUDr.Miroslav Tomiška, CSc Symptomy omezující příjem stravy a jejich ovlivnění (nauzea, zvracení, zácpa, průjem, škytavka ) 45 minut
MUDr.Petra Holečková Nutriční aspekty kancerogeneze. Výživa ozařovaného pacienta 30 minut
Pharm.Dr.Jana Gregorová Klinická farmakoterapie ( léčba infekce, psychofarmaka, kortikoidy, protinádorová léčba- interakce) a vliv na stav výživy 30 minut
MUDr.Šachlová Závěrečné shrnutí kurzu (test s komentářem) 30minut

Program ke stažení


  • Přidat do kalendáře: 2012-11-27 00:00:00 2012-11-27 23:59:59 Europe/Prague Výživa v paliativní péči - Kurz IPVZ Vážení kolegové! Srdečně Vás zveme na kurz Výživa v paliativní medicíně, který se koná 27.11.2012 v Praze. Přednáší Doc. MUDr.M.Tomiška, CSc ( FN Brno-Bohunice, hematoonkologie), MUDr.P.Beneš ( nemocnice Na Homolce, JIP, nutricionista), Prim.MUDr.V.Maňásek ( onkolog), MUDr.P.Holečková (onkolog), Pharm. Dr.J.Gregorová (klinický farmaceut), MUDr.Šachlová (MOÚ- gastroenterolog, nutricionista), V.Andrášková (MOU, nutriční terapeutka). Pokud máte zájem, přihlaste se obratem ( nejpozději do 11.11. )na IPVZ, kurz organizuje pí Kavalková . kavalkova@ipvz.cz. UPVZ, Praha, Ruská