Winter Glio Track mítink 2013

- , hotel Kurdějov u Hustopečí

Pozvání na událost

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (7 kreditů)

Pořadatel:

  • Klinika radiační onkologie LF MU
  • Masarykův onkologický ústav, Brno

Odborný garant:

  • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc, KRO LF MU

Účastníci se hlásí (bez poplatku) přímo u odborného garanta: slampa@mou.cz

Kompletní program (PDF)

Web: http://www.neurooncology.cz/2012-11-06-17-48-48/akce-s-ucasti-nos-cos/17-winter-glio-track-mitink.html

  • Přidat do kalendáře: 2013-02-08 00:00:00 2013-02-09 23:59:59 Europe/Prague Winter Glio Track mítink 2013 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (7 kreditů) hotel Kurdějov u Hustopečí