X. Brněnské hematologické dny

- , Brno, Hotel International

Pozvání na událost

Hlavní téma: Chronická lymfocytární leukémie, Autoimunní stavy v hematologii

Pořadatelé: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, FN Brno LF MU

Registrace do 16. října 2015

Informace, program (PPT)

Kontakt: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420532233642, jmayer@fnbrno.cz, Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, +420532233063, m.penka@fnbrno.cz

Web: www.fnbrno.cz/

  • Přidat do kalendáře: 2015-11-03 00:00:00 2015-11-04 23:59:59 Europe/Prague X. Brněnské hematologické dny Hlavní téma: Chronická lymfocytární leukémie, Autoimunní stavy v hematologii Brno, Hotel International