XII. Ostravský nefrologický den

-

XII. Ostravský nefrologický den

Pozvání na událost

Interní klinika FN Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na již XII. Ostravský NEFROLOGICKÝ DEN.

Pozvánka a program ke stažení

Program:

 
Asymetrický dimetylarginin u nemocných v CHRI a po transplantaci ledviny Prof.MUDr.V.Teplan,DrSc. (Praha)    
Nové guideliny v léčbě anémie u CKD a jejich aplikace do praxe Doc.MUDr.R.Ryšavá,CSc. (Praha)
Současné možnosti léčby SHPT MUDr.P.Táborský (Praha)  
Histomorfologie renální osteopatie v rámci MBD-CKD V.-D. MUDr.K.Žamboch, MUDr.K.Krejčí,PhD., MUDr. et MVDr.J.Škarda,
Mgr.K.Langová,PhD., Prof.MUDr.J.Zadražil,CSc. (Olomouc)
Možnosti monitorování a změny farmakokinetiky ATB u kriticky nemocných s AKI léčených eliminační náhradou renálních funkcí MUDr.N.Petejová,PhD., MUDr. J.Dědochová,
MUDr.I.Valkovský, MUDr.R.Olšanská (Ostrava)
Léky a poškození ledvin Doc.MUDr.M.Hladík,PhD., MUDr.T. Zaoral (Ostrava)

 

Seminář je zařazen do postgraduálního vzdělávání lékařů a sester a ohodnocen kreditními body.

  • Přidat do kalendáře: 2012-11-08 15:00:00 2012-11-08 17:45:00 Europe/Prague XII. Ostravský nefrologický den Interní klinika FN Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Českou lékařskou komorou si Vás dovolují pozvat na již XII. Ostravský NEFROLOGICKÝ DEN.