XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Pavilon E, Výstaviště Brno

Pozvání na událost

Akce je podporována Českou onkologickou společností.

Připraven je pro vás opět zajímavý odborný a doprovodný program, jehož první detaily naleznete na internetových stránkách konference www.onkologickedny.cz. Podrobný program bude zveřejněn v březnu 2016. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude možná pouze elektronicky, a to prostřednictvím internetových stránek konference.

Novinkou budou EXPERTNÍ INDIKAČNÍ KOMISE, ke kterým můžete zaslat případ Vašeho pacienta k posouzení předními českými a slovenskými odborníky a zjistit, jaký postup by v něm zaujali. Budou umožněny jak anonymní prezentace, tak i prezentace ošetřujícím lékařem. Další informace naleznete opět na stránkách konference.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části BOD a KNZP a vaše přednášky a postery k ní významně přispívají

Registrace - termíny:

 • Poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 7. 3. 2016.
 • Poslední termín k zaslání případů k Expertní indikační komisi je 27. 3. 2016.
 • Poslední termín k registraci pasivní účasti je 15. 4. 2016.
 • Registrace je možná pouze online na stránkách konference

Edukační bloky Brněnských onkologických dnů:

 • Gerontoonkologie
 • Imunoterapie
 • Integrativní přístupy v onkologii - rizika a možné využití potravinových doplňků, fytofarmak a alternativních postupů v onkologii
 • Karcinomu plic
 • Karcinomu prsu
 • Kolorektální karcinom 
 • Ovariální karcinom
 • Paliativní a podpůrná péče
 • Prevence, screening a časná diagnostika nádorů
 • Problematika metastatického kostního postižení
 • Toxicita a pozdních následky onkologické léčby

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude zaměřena na problematiku nádorů kůže a nádorů slinivky břišní.

V rámci doprovodného odborného programu BOD se dále uskuteční:

ESO Academy for Young Oncologists

 • vzdělávací program pro mladé onkology organizovaný ve spolupráci s European School of Oncology s podporou ČOS ČLS JEP a sponzorovaný Novartis Oncology . 
 • Garant programu: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. a professor Alberto Costa, M.D., Ph.D.

Konference Glio Track Meeting 2016

 • výroční multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou mozkových nádorů. Tentokrát konané při příležitosti BOD a KNZP.
 • Garant programu: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Seminář PharmAround

 • pravidelný odborný program organizovaný národní výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, zaměřený na problematiku klinického hodnocení.
 • Garant programu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Seminář pro praktické lékaře: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře

 • pravidelný odborný program zaměřený na problematiku onkologické prevence a řešení komplikací protinádorové léčby ve vztahu k praktickým lékařům.
 • Garant programu: MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.

....a další!

Tématické okruhy pro zasílání Vašich příspěvků:

 • Onkologická prevence a screening
 • Organizace a financování zdravotní péče
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita, bezpečnost a právní otázky v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
 • Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
 • Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
 • Rekonstrukční chirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená, biologická a hormonální léčba)
 • Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
 • Integrativní přístupy v onkologii
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Soutěže v průběhu kongresu:

 • Soutěž o nejzajímavější kazuistiku 
 • To nejlepší z onkologického výzkumu 
 • Soutěž o nejlepší posterové sdělení
 • Soutěž o nejlepší přednášku BOD 
 • Soutěž o nejlepší přednášku KNZP 


Každá soutěž je honorována cenou ve výši 10 000 Kč!

Web: https://www.mou.cz...ni-informace/t4273

 • Přidat do kalendáře: 2016-04-27 00:00:00 2016-04-29 23:59:59 Europe/Prague XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Akce je podporována Českou onkologickou společností. Pavilon E, Výstaviště Brno