XLII. májové hepatologické dny 2014

- , Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

Podívejte se na přednášky, které byly prezentovány na satelitním sympóziu o léčbě chronické hepatitidy C pořádaném v rámci Májových hepatologických dnů, ve dnech 28. - 30. května 2014 v Karlových Varech.

Pozvání na událost

42. májové hepatologické dny pořádá Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociaci sester.

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 31. březen 2014.

Program

Pozvánka na satelitním sympózium o léčbě chronické hepatitidy C

  • Přidat do kalendáře: 2014-05-28 00:00:00 2014-05-30 23:59:59 Europe/Prague XLII. májové hepatologické dny 2014 42. májové hepatologické dny pořádá Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociaci sester. Grandhotel Pupp, Karlovy Vary