XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

- , Hradec Králové

Pozvání na událost

Akce se skládá z následujících bloků: idiopatické střevní záněty; symposium metabolické chirurgie; extraesofageální projevy refluxní choroby jícnu; onko-chiiurgie; kolorektální karcinom; endoskopie aj.

Aktivní účast

Registrace

Pořádá:

  • Lékařská fakulta UK Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Organizační výbor:

  • prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
  • prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
  • doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
  • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
  • Květoslava Hametová

Akce je zařazena do Centrálního registru akcí České lékařské komory pod č. 25953. Účast je hodnocena 14 kredity.

Program

Více na: http://www.voleman.cz/hghd/ nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1701

  • Přidat do kalendáře: 2011-03-11 00:00:00 2011-03-12 23:59:59 Europe/Prague XV. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny Akce se skládá z následujících bloků: idiopatické střevní záněty; symposium metabolické chirurgie; extraesofageální projevy refluxní choroby jícnu; onko-chiiurgie; kolorektální karcinom; endoskopie aj. Hradec Králové