XVIII. Jihočeské onkologické dny

- , Zámecká jízdárna, Český Krumlov

Přinášíme vám webcast ze sympózia, které se  zabývalo nejen nejnovějšími pokroky v diagnostice a léčbě karcinomu kolorekta a žaludku, ale také otázkami financování a hrazení léčby a právní odpovědnosti lékaře.

Pozvání na událost

TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA

Abstrakta byla zařazena do databáze tuzemských onkologických konferenčních abtsrakt - 16. 10. 2011

Program kongresu a satelitních sympósií

 • XVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY - konečný program
 • Společenský program

Satelitní sympósia:

 • Odborné setkání Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory: Nová WHO klasifikace neuroendokrinních nádorů a novinky u neuroendokrinních nádorů pankreatu
  • ve ctvrtek 13. 10. 2011 v 18.30 hodin, Jezuitský sál hotelu Růže
 • Satelitní sympósium společnosti Roche
  • ve čtvrtek 13. 10. 2011, 17.30 - 20.00 hodin v Rotary salonku hotelu Růže
 • Satelitní sympósium společnosti Bayer
  • ve ctvrtek 13. 10. 2011, 17.00 - 19.00 hodin v Hodovní síni hotelu Růže
 • Satelitní sympósium společnosti Novartis: Afinitor v léčbě mRCC rok po úhradě: máme jasno?;
  • ve ctvrtek 13. 10. 2011, 17.30 hodin Jezuitský sál hotelu Růže
 • Satelitní sympósium společnosti AstraZeneca: Hormonální léčba karcinomu prsu z různých pohledů
  • ve ctvrtek 13. 10. 2011, 19.00 - 21.00 hodin v Hodovní síni hotelu Růže
 • Satelitní sympósium společnosti Nutricia NutriAction – systematický přístup k nutriční péči
  • ve ctvrtek 13. 10. 2011 v 17.30 hodin, salónek Viléma z Rožmberka hotelu Růže

Oznámení

 • 1. oznámení a příhláška v pdf 14.1.2011]

Aktivní účast

 • Přihlášky včetně abstraktu zašlete prosím do 30. 6. 2011.
 • Nejpozději do 31. 7. 2011 dostanete vyrozumění, zdali byl váš příspěvek přijat a v jaké formě.
 • Termín dodání celého znění příspěvku je 5. 9. 2011.

Pasivní účast

 • Přihlášky zašlete nejpozději do 30. 9. 2011
 • Přidat do kalendáře: 2011-10-13 00:00:00 2011-10-15 23:59:59 Europe/Prague XVIII. Jihočeské onkologické dny TÉMA: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ JÍCNU, ŽALUDKU A TLUSTÉHO STŘEVA Zámecká jízdárna, Český Krumlov