XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky

- , Brno, Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda

Pozvání na událost

Masarykův onkologický ústav v Brně pořádá XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky s mezinárodní účastí 22. – 24. dubna 2010, Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda, Brno.

Masarykův onkologický ústav v Brně pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České asociace sester, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Univerzitního onkologického centra, Národního centra ošetřovatelství a nelékafiských zdravotnických oborů v Brně pořádá XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky s mezinárodní účastí 22. – 24. dubna 2010, Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda, Brno.

Oznámení

Registrace

Aktivní účast

Popis akce

Témata: Konference pro lékaře

 • Onkochirurgie,
  • nedostatečná versus příliš radikální léčba v onkochirurgii,
 • Cílové objemy a moderní trendy v radioterapii,
 • Informatika, obrazová analýza, data exchange, telemedicína,
 • Klinické studie jako model kvality; regulace preskripce léčiv,
 • Pokroky v biologii nádorů,
 • Diagnostika v onkologii,
  • zobrazovací a intervenční metody,
  • laboratorní diagnostika,
 • Chemoterapie, biologická a hormonální terapie,
 • Prevence v onkologii,
 • Pacientské organizace – úloha pacientských organizací a péãe o onkologické pacienty,
 • Zobrazovací endoskopické metody,
 • Hereditární syndromy,
 • Multidisciplinární přístup k léčbě metastáz jater,
 • Podpůrná a paliativní péče v onkologii.

Témata: Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • Péče o pacienty s kolorektálním karcinomem,
  • epidemiologie a genetika,
  • prevence a screening,
  • diagnostika,
  • léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba,
  • nežádoucí účinky biologické léčby,
  • psychologické a sexuální problémy nemocných po léčbě kolorektálního karcinomu,
 • Právní rizika výkonu povolání nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP)

Více na: http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?podminka=4&ID=1130

 • Přidat do kalendáře: 2010-04-22 00:00:00 2010-04-24 23:59:59 Europe/Prague XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky Masarykův onkologický ústav v Brně pořádá XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky s mezinárodní účastí 22. – 24. dubna 2010, Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda, Brno. Brno, Hotel Voroněž; Výstaviště pavilon A, Rotunda