XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Pozvání na událost

Akce je podporována Českou onkologickou společností.

Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro rok 2015 připravujeme rozsáhlý odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, budou realizovány edukační bloky, workshopy, zasedání výborů a odborných pracovních skupin, další setkání, soutěže a společenské akce. K dispozici pro vaše mobilní telefony a tablety bude i elektronická kongresová aplikace Smart Congress, která bude obslužná i skrze vaši osobní internetovou stránku. 

Pozor! Změna původně ohlášeného termínu! Původní termín: 22.-24.4. byl zrušen ze strany BVV. Nový termín 8.4. - 10.4. 2015.

Informace budou průběžně aktualizovány

Hlavní pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav Brno

Program, oznámení a pozvánky na semináře:

Pozvánky na edukační semináře:

Registrace:

Registrace na obě odborné akce, včetně rezervace ubytování a účasti na společenském večeru a vkládání abstrakt příspěvků, je možná pouze elektronicky, a to na internetových stránkách konference:

 • registrace k aktivní účasti a vložení abstrakt příspěvků prodloužena: do 20.2.2015
 • registrace k pasivní účasti: možnost internetové registrace pasivní účasti byla prodloužena do 30.3.2015.
 • Registrace je možná na www.onkologickedny.cz

Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků:

Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce. Maximální počet znaků je 2600 (cca ¾ strany formátu A4). Mimo tento text lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo tabulky. Sborník abstrakt bude vydán formou zvláštní přílohy časopisu Klinická onkologie.

Informace pro autory přednášek a posterů

Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:

 • Onkologická prevence a screening
 • Organizace a financování zdravotní péče
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
 • Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
 • Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
 • Rekonstrukční chirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená léčba, biologická a hormonální terapie)
 • Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Soutěže:

V rámci programu BOD a KNZP budou probíhat tyto souteže:

 • Nejlepší přednáška BOD (hlasování skrze aplikaci Smart Congress)
 • Nejlepší přednáška KNZP (hlasování skrze aplikaci Smart Congress)
 • Soutěž o nejzajímavější kazuistiku (výběr odbornou porotou)
 • To nejlepší z onkologického výzkumu (výběr odbornou porotou)
 • Nejlepší posterové sdělení (výběr odbornou porotou)

Výherci v každé soutěži získají částku 10 000 Kč.

Kontakt:

Eva Čechmanová
• organizace konference, sekretariát organizačního a programového výboru, práce se sponzory a vystavovateli, registrace
• tel. 543 132 450, e.mail: bod@mou.cz

Radka Babáková

• odborný program konference, příprava sborníku konference
• tel. 543 134 231, e.mail: bod@mou.cz

Webcasty z minulých ročníků:

V minulých letech byly některé edukační semináře Brněnských onkologických dnů natočeny a tak si je můžete připomenout, tak jak zazněly v sálech:   

 • Přidat do kalendáře: 2015-04-08 00:00:00 2015-04-10 23:59:59 Europe/Prague XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Akce je podporována Českou onkologickou společností. Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno