XXXV. Brněnské onkologické dny s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky

- , hotel Voroněž, Brno

Na Brněnských onkologických dnech natočil portál MojeMedicína přednášky a připravil kongresový webcast.

Pozvání na událost

Hlavní tematické sekce BOD 2011: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie, Gynekologická onkologie, Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu, Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých, Prekancerózy zažívacího traktu, Gastroenterologie – terapeutické výkony, Nutriční podpora v onkologii, Uroonkologie, Onkochirurgie, Cílená radioterapie a brachyterapie: lékařské a fyzikální aspekty, Kontroverzní témata u karcinomu prsu, NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP, Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii, Pokroky v biologii nádorů, Pokroky v biologii nádorů, Podpůrná paliativní léčba, Gerontoonkologie, Pacientské organizace, Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe. Hlavní tematické sekce Konference pro nelékařské zdravotnické odborníky: Kvalita a bezpečná péče v onkologii, Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče, Prevence, genetika a diagnostika karcinomu prsu, Léčba karcinomu prsu.

Oznámení

Aktivní účast

  • Abstrakta odborných sdělení nebo plný text přednášky nebo posteru má být zaslán na e-mail: cechmanova@mou.cz, nejpozději do 31. ledna 2011.

Přihlášky

Více na: http://www.mou.cz/cz/brnenske-onkologicke-dny-2011/article.html?id=77 nebo http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/vypisAkce.php?ID=1521

  • Přidat do kalendáře: 2011-04-21 00:00:00 2011-04-23 23:59:59 Europe/Prague XXXV. Brněnské onkologické dny s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické odborníky Hlavní tematické sekce BOD 2011: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie, Gynekologická onkologie, Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu, Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých, Prekancerózy zažívacího traktu, Gastroenterologie – terapeutické výkony, Nutriční podpora v onkologii, Uroonkologie, Onkochirurgie, Cílená radioterapie a brachyterapie: lékařské a fyzikální aspekty, Kontroverzní témata u karcinomu prsu, NOR a klinické registry ČOS ČLS JEP, Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii, Pokroky v biologii nádorů, Pokroky v biologii nádorů, Podpůrná paliativní léčba, Gerontoonkologie, Pacientské organizace, Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe. Hlavní tematické sekce Konference pro nelékařské zdravotnické odborníky: Kvalita a bezpečná péče v onkologii, Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče, Prevence, genetika a diagnostika karcinomu prsu, Léčba karcinomu prsu. hotel Voroněž, Brno