XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

-

Po konferenci

Ke stažení:


Natočili jsme pro Vás na BOD:

Další příspěvky z BOD:

 

 

Seznam přednášek natočených na Brněnských onkologických dnech 2014

Natočili jsme i rozhovory.  Sledujte téma BOD2014

Pozvání na událost

Hlavní pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav Brno

Internetové stránky konference

SmartCongress BOD 2014 – NOVINKA LETOŠNÍCH BOD a KNZP

Od 18.4.2014 je dostupná kongresová aplikace SmartCongress BOD 2014 určená pro mobilní telefony a tablety. Aplikace Vám nabízí kompletní informace o Brněnských onkologických dnech a Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky a přináší také komfortní možnost naplánovat si svoji účast na Vámi vybraných přednáškách. Pomocí aplikace budete moci hlasovat v soutěži o nejlepší přednášku BOD a nejzajímavější kazuistiku a sami se tak zapojíte do soutěže o tablet Apple iPad. Aplikace je dostupná na adrese http://bod.smartcongress.cz a v aplikačních storech APPSTORE, GOOGLEPLAY a WINDOWSPHONE. Podrobnější informace k aplikaci naleznete rovněž na podpůrném webu  http://www.smartcongress.cz
Věříme, že Vám aplikace SmartCongress BOD 2014, jako jedna z našich letošních inovací, přinese řadu zajímavých informací a zpříjemní návštěvu obou konferencí.

Registrace:

Registrace na obě odborné akce, včetně rezervace ubytování a účasti na společenském večeru a  vkládání abstrakt příspěvků, je možná pouze elektronicky, a to na internetových stránkách konference:

 • registrace k aktivní účasti: do 20.2.2014
 • vložení abstrakt příspěvků: do 20.2.2014
 • registrace k pasivní účasti: do 10.4.2014

Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků:

Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce. Maximální počet znaků je 2600 (cca ¾ strany formátu A4).  Mimo tento text lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo tabulky. Sborník abstrakt bude vydán formou zvláštní přílohy časopisu Klinická onkologie.

Přesné pokyny k tvorbě abstrakt

Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:

 • Onkologická prevence a screening
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radioterapie
 • Onkochirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená léčba, biologická a hormonální terapie)
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Podpůrná a paliativní léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

V rámci konferencí se uskuteční následující edukační bloky:

 • Diagnostika a léčba karcinomu žaludku
 • Diagnostika a léčba nádorů pankreatobiliárního systému
 • Diagnostika a léčba PNETs
 • Imunoterapie
 • Interkulturní aspekty v ošetřovatelství
 • Karcinom prsu
 • Maligní melanom
 • Nádory hlavy a krku
 • Péče o pacienty v závěru života
 • Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
 • Radiochirurgie

Zveme Vás na speciální akce:

 • Interpretace výsledků klinických studií v onkologii v éře personalizované medicíny

Workshop se uskuteční den před kongresem, tj. 23. 4. 2014, 14.00-18.00, ve spolupráci s Farmakologickým ústavem LF MU a platformou PharmAround. Na workshop se můžete přihlásit cestou www.pharmaround.cz

 • Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře 25. 4. 2014, Celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře

Soutěže:

 • Vaše sdělení můžete přihlásit do 2 soutěží, a to „Soutěž o nejzajímavější kazuistiku“ a „To nejlepší z onkologického výzkumu“.
 • Všechna posterová sdělení budou automaticky zařazena do „Soutěže o nejlepší posterové sdělení.“
 • Výherci v každé soutěži získají částku 10 000 Kč.

Kontakt:

Ludmila Klímová

 • organizace konference, registrace, práce se sponzory a vystavovateli
 • tel. 543 213 825, fax: 543 213 830, gsm: 602 536 849, e.mail: klimova@kardio-cz.cz

Eva Čechmanová

 • odborný program konference, příprava sborníku konference
 • tel. 543 132 450, e.mail: cechmanova@mou.cz
 • Přidat do kalendáře: 2014-04-24 00:00:00 2014-04-25 23:59:59 Europe/Prague XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky