Artritidy

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje hlavně klouby, ale může postihovat i jiné struktury pohybového aparátu, jako jsou svaly, šlachy a mnohdy i jiné orgány.

Příčina nemoci není doposud odhalena, ale víme, že na vzniku onemocnění se může podílet dědičnost a že také kouření zvyšuje riziko vzniku a zhoršuje průběh nemoci. Podstatou je porucha imunitního – obranného systému, při které dochází k produkci protilátek proti buňkám našeho vlastního těla. Tuto reakci nazýváme autoimunitní. Jednou z autoprotilátek je revmatoidní faktor, který se nachází u 80 % pacientů s revmatoidní artritidou, a ten předvídá těžší průběh.

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní onemocnění dětí a mladistvých do 16 let, které vede k progresivním změnám, bolesti, únavě, deformitám a snížení pohyblivosti. Jedná se o heterogenní skupinu zánětlivých onemocnění neznámé etiologie dětského věku s roční incidencí pět až dvacet nových případů na 100 000 dětí a předpokládanou prevalencí minimálně 1 : 1 000 dětí. Systémová JIA je jedním ze sedmi podtypů juvenilní idiopatické artritidy. Vyskytuje se u 5-10 % případů JIA. Pro systémovou formu JIA je charakteristický časný nástup onemocnění, chronický kloubní zámět jednoho nebo více kloubů s typickou intermitentní horečkou, doprovázenou alespoň jedním z následujících projevů: vyrážkou, generalizovanou lymfadenopatií, hepatosplenomegalií či serozitidou. Pro laboratorní nález je charakteristická vysoká zánětlivá aktivita, vysoké hodnoty CRP a leukocytóza s trombocytózou. Bezprostředně život ohrožující komplikací sJIA je tzv. syndrom aktivace makrofágů, MAS. Projevuje se trvalou horečkou, zvýrazněním lymfadenopatie, hepatosplenomegalie, koagulopatií, progredující hepatopatií a neurologickou symptomatologií. Další možnou závažnou komplikací sJIA je sekundární amyloidóza. Mezi další komplikace onemocnění patří poruchy růstu a výživy, generalizovaná osteoporóza, poruchy funkce kloubů

Klíčová slova: revmatoidní artritida