Kdo je nejvíce ohrožen

Přehrajte si článek jako podcast

Někteří lidé jsou chřipkou a jejímu možnými komplikacemi ohroženi více než ostatní. Tyto jedinci tvoří tzv. rizikové skupiny. Pro chřipku platí, že nejvíce nemocných patří do skupiny tvořené oběma extrémy věkového rozmezí. To znamená, že ohroženi jsou především dospělí lidé nad 65 let a naopak malé děti do stáří 12 měsíců.

Chřipka představuje zvýšené riziko také u osob trpících některým vleklým onemocněním, jako jsou chronické nemoci srdce, plic a celého dýchacího systému. V porovnání se zdravou populací jsou více ohroženi také nemocní s oslabením imunitního systému.

Rizikové skupiny lidí:

  • dospělí nad 50 let, zejména nad 65 let
  • osoby s poruchou imunity (HIV pozitivní, po transplantaci, na chronické imunosupresi)
  • pacienti s chronickým onemocněním plic (chronická obstrukční plicní nemoc, astma, cystická fibróza)
  • lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater
  • osoby s chronickým onemocněním oběhového systému
  • lidé trpící onemocněním diabetes mellitus (cukrovka)
  • pacienti pobývající v zařízení dlouhodobé péče
  • pracovníci ve zdravotnictví
  • pracovníci v sociálních ústavech

Zdroj: American College of Physicians

Klíčová slova: chřipka / influenza