Chronická lymfocytární leukémie (CLL)

Co to je leukémie

Možná před Vámi či Vaším blízkým lékař vyslovil diagnózu „chronická lymfocytární leukémie“ či zkratku „CLL“. Co tato diagnóza znamená.

Leukémie“ znamená, že lékaři našli při vyšetření krve zvýšený počet bílých krvinek. „Lymfocytární“ (někdy je také používán termín „lymfatická“, který znamená totéž) znamená, že tento nadbytečný počet krvinek pochází z jednoho typu chorobně změněné bílé krvinky, která se cizím slovem nazývá lymfocyt. A konečně „chronická“ znamená, že nemoc zpravidla probíhá (často i bez nutnosti léčby) dlouhodobě, tedy řádově roky (přesto je nutné upozornit, že v některých méně častých případech má onemocnění rychlejší průběh a špatně odpovídá na poskytnutou léčbu).

Příznaky

Tato nemoc může často probíhat i tak, že si ji pacient vlastně ani nevšimne a onemocnění je zjištěno na základě vyšetření krevního obrazu z úplně jiného důvodu (např. před chirurgickým zákrokem). U některých pacientů se však mohou vyskytnou příznaky, které nejsou pro pro tuto nemoc typické, a tak může choroba nějakou dobu unikat správné diagnóze. Mezi tyto příznaky patří únava, zvýšená teplota, noční pocení, hubnutí a zvětšené lymfatické uzliny (které si pacient může nahmátnout jako bulky na krku, v podpaží či tříslech); nemoc je také provázena zvýšenou náchylností k infekčním chorobám (např. zápalu plic). Pokud lymfatické buňky poškodí kostní dřeň, kde se vytváří nové krvinky, může se choroba projevit i dalšími příznaky, které souvisí s poškozením kostní dřeně, například zvýšenou krvácivostí.

Léčba

Právě pacienti, u nichž se vyskytují výše uvedené příznaky, dále pacienti, kterým počet krvinek roste příliš rychle (přestože nepociťují žádné příznaky!) či pacienti, kterým choroba působí jiné obtíže, vyžadují léčbu. Moderní léčba spočívá zejména ve využítí monoklonálních protilátek a chemoterapie. V zásadě je cíl léčby takový, aby pokud možno všechny leukemické buňky vymizely z organizmu a tento stav vydržel co nejdéle. Choroba se totiž často po nějaké době vrací a je nutná opakovaná léčba.

Co tedy čeká pacienta s CLL? Základem je pečlivé sledování pacienta a pravidelné kontroly jeho zdravotního stavu a krevního obrazu. V případě nutnosti léčby pak pacienta čekají pravidelné návštěvy nemocnice (někdy i s nutností pobytu v nemocnici), kde je podávána léčba. Toto je zvlášť náročné období, protože léčba může být provázena četnými komplikacemi a pacient potřebuje významnou podporu ze strany zdravotnického personálu i svých blízkých.

Moderní léčba oproti minulosti, kdy jejím hlavním cílem bylo zejména zmírnění obtíží spojených s touto chorobou, přináší pacientům naději na kvalitní a dlouhý život bez příznaků choroby.