O predialýze

O predialýze

Rozhovor s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., předsedou České nefrologické společnosti a přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha na Brodových dnech v Plzni dne 24. dubna.  

Co jsou to Brodovy dny? Kdo byl Jan Brod? V čem spočívá období predialýzy a kdy by měl být pacient předán do  péče nefrologa? Vysvětlení pro laiky i poselství pro praktické a odborné lékaře.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Brodovy dny je neformální označení pro edukační sympózium Nefrologické společnosti a přednášku Jana Broda, takzvanou Jan Brod Memorial Lecture, kterou přednáší vždy pozvaný významný představitel světové nefrologie. V minulosti tyto přednášky přednesli takoví velikáni jako profesor Cameron, profesor Barry Brenner a další. A letošní přednášku přednese současný prezident Evropské dialyzační a transplantační asociace profesor Ray Vanholder. Takže je to taková sláva, která připomíná postavu Jana Broda. Jan Brod byl významný český a evropský nefrolog, který byl jedním z prvních, který položil základy evropské nefrologické školy. My jsme rádi, že významnou část svého profesního života strávil jednak v Krči a jednak v Praze. A po okupaci sovětských vojsk v šedesátém osmém roce emigroval do Německa, kde potom strávil zbytek svého profesního života. Pracoval také v Anglii. Edukační sympózium Jana Broda respektive Brodovy dny organizuje Česká nefrologická společnost spolu s Nadačním fondem Jana Broda, který už dlouhou dobu organizuje ty jednotlivé přednášky. Edukační sympozium má trošičku větší cíl. Cílem je vždy přiblížit naší členské základně, zhruba čtyři sta nefrologům postgraduální cestou novinky z oboru nefrologie v celé šíři. A vždy to sympózium probíhá jednou za dva roky a je věnováno nějakému tématu. Takže současné téma dnešní je predialýza, ale třeba před dvěma lety to byly kapitoly z interny pro nefrology. A zase předtím ta témata byla jiná. Byla vybrána tak, aby naši členskou základnu, naše posluchače zaujala. Predialýza je období, které je před zahájením dialýzy, už z toho, jak to nazýváme. Ale o co jde? Jde o určitou etapu chronických onemocnění ledvin, která je nesmírně důležitá, protože je to období, kdy už dochází k nezvratnému selhávání funkce ledvin, a ještě ten pacient nemusí být dialyzován nebo transplantován. A v tomto období, v té takzvaně predialýze, se rozhoduje o výsledcích dlouhodobé léčby. Pro to, aby predialýza byla úspěšná, aby dlouhodobá léčba pacientů byla úspěšná, je nezbytné, aby pacienti byli sledováni nefrology v nefrologických centrech, v predialyzačních poradnách. U odborníků, kteří seznámí nemocného s možnostmi léčby, s transplantací, od žijícího dárce, od zemřelého dárce, s hemodialýzou, s peritoneální dialýzou. Připraví nemocného k této léčbě tak, že v okamžiku, kdy ledviny skončí svoji funkci v důsledku chronického onemocnění, kterým pacient trpí, tak on ambulantně zahájí hemodialyzační léčbu nebo zahájí ambulantně peritoneální dialýzu anebo v optimálním případě se provede takzvaná preemptivní transplantace ledviny. To znamená, cílem všech těch opatření v predialýze má být to, aby pacient přišel k léčbě nezvratného terminálního selhání ledvin za prvé v co nejlepším klinickém stavu, v dobrém klinickém stavu a aby to zahájení té léčby bylo nekomplikované, nebylo spojeno s hospitalizací, nebylo spojeno se zbytečnými kanylacemi, s infekcemi a dalšími komplikacemi. Pro úspěch léčby našich společných pacientů, které mají nefrologové, které mají praktičtí lékaři, které mají diabetologové, urologové a kteří mají bohužel progresivní onemocnění ledvin, které je charakterizováno poklesem glomerulární filtrace, hyperazotemií, základním principem úspěchu této léčby je včasná reference nefrologů. Podle současných doporučení by nefrolog měl vyšetřit každého pacienta, který má signifikantní albuminurii a také každého pacienta, který má signifikantní pokles glomerulární filtrace pod jedna celá nula mililitrů za sekundu. Neznamená to, že nefrologové budou sledovat všechny tyto pacienty, to není možné, to se technicky nedá zvládnout, ale pacient musí vědět, že má onemocnění ledvin, které je potenciálně progresivní. A na druhou stranu nefrolog musí vědět, že tento pacient existuje. To je základ. Druhé poselství je, že všichni pacienti, u kterých klesne glomerulární filtrace pod nula celá pět mililitrů za sekundu, musí být pravidelně a rutinně sledováni nefrology, protože to je období, kdy je třeba zahájit všecku přípravu úspěšné léčby nezvratného selhání ledvin, to znamená úspěšnou predialýzu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Klíčová slova: predialýza; rozhovory

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Rozhovor s novým předsedou České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., přednostou Kliniky nefrologie IKEM Praha.

Prevence chronického onemocnění ledvin

V dubnu jsme se na Brodových dnech zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na to, jaké jsou možnosti prevence chronického onemocnění ledvin.  

17. února 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. vedoucí nefrologického oddělení IKEM. Hovořilo se o léčbě chronických onemocnění ledvin.